Toiminta

Yhdistyksen toiminta
 

Yhdistyksen yleiset kokoukset

Yhdistys pitää yleisiä kokousia kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja syksyllä. Näihin kokouksiin ovat yhdistyksen kaikki jäsenet erittäin tervetulleita. Kokousten yhteydessä pidetään silloin tällöin myös koulutustilaisuuksia tai tietoiskuja ajankohtaisista asioista. Kokouksissa on hyvä tilaisuus jäsenistöllä tutustua toisiinsa ja yleensä kokouksen jälkeen vietetään vielä aikaa yhdessä seurustellen ja nauttien yhdistyksen järjestämästä tarjoilusta.

Hallituksen toiminta

Yhdistyksen hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan, yhdistyksen syyskokouksessa seuraavalle toimintavuodelle. Hallitukseen kuuluu tällä kaudella puheenjohtaja, sihteeri ja 8 jäsentä sekä nuorisovastaava.

Hallitus vastaa yhdistyksen käytännön toiminnan ja talouden pyörittämisestä, tekee päätökset yhdistyksen koulutus- ja virkistystoiminnasta, hoitaa jäsenasiat, valmistelee yhdistyksen talousarviot ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. Hallitus seuraa myös edunvalvonnan toteutumista ja huolehtii luottamusmiesten valinnasta.

Edunvalvonta

Edunvalvonnan käytännön toiminnasta vastaavat pääluottamusmiehet työnantajittain. Yhdistyksen hallitus vastaa paikallisten virka- ja työehtosopimusten hyväksymisestä ja tekee esityksiä keskusjärjestölle virka- ja työehtosopimusneuvottelujen pohjaksi.

Koulutus

Yhdistyksen jäsenet voivat osallistua Jytyliiton järjestämään koulutustoimintaan. Tietoja koulutuksesta saa liiton lehdestä, joka tulee jokaiselle jäsenelle.

Yhdistys järjestää paikallisesti koulutustilaisuuksia tarpeen mukaan ajankohtaisista edunvalvontaan liittyvistä asioista. Myös hyvinvointiin, esiintymiseen ja yleiseen järjestötietouteen liittyviä koulutuksia on järjestetty ja tullaan järjestämään. Siispä jäsenet, ideat esiin!

Virkistys

Yhdistys järjestää vuosittain jäsenille ja usein myös heidän perheenjäsenilleen virkistysretkiä kotimaassa  ja ulkomailla. Saunailtoja, patikkaretkiä ja muuta mukavaa järjestetään jäsenten tekemien aloitteiden pohjalta. Hallitus odottaa jäseniltä aktiivista ideointia myös virkistystoiminnan järjestämiseksi.