Jäsentietoa

Siikalatvan Jyty ry:n toiminta-alueena ovat Siikalatvan ja Pyhännän kunnat ja yhdistyksen kotipaikka on Siikalatva.

Yhdistys toimii Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto, Jyty ry:n paikallisyhdistyksenä, jonka tarkoituksena on koota toimialueensa kuntien ja muiden kunnallisia työ- ja virkaehtosopimuksia soveltavien työnantajien sekä näiden omistamien yritysten ja laitosten palvleuksessa olevat henkilöt sekä vastaavilla toimialoilla muiden työnantajien palveluksessa olevat henkilöt yhteiseen ammattijärjestöön.

www.jytyliitto.fi

Yhdistys:

 1. Valvoo jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja
 2. Vaikuttaa jäsentensä yhteiskunnallisen aseman ja oikeuksien kehitykseen ja
 3. Edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan, yhteistoimintaansa ja keskinäistä vastuuntuontoansa.

Jäsenyys ja muutoksista ilmoittaminen

 

Jäsenhakemus:

 • Kirjallinen hakemus, lomakkeita saa yhdistyksen toimihenkilöiltä
 • Jäsenyyden alkamispäivä aikaisintaan hakemuksen allekirjoituspäivä
 • Liittyessään jäseneksi voi liittyä samalla myös työttömyyskassan jäseneksi

Muutokset jäsentiedoissa:

 • Eläkkeelle siirryttäessä voi säilyttää jäsenyytensä kannatusjäsenenä
 • Kun osoitteesi tai nimesi muuttuu, ilmoita siitä verkkolomakkeella  tai puhelimitse liiton jäsenrekisteriin palvelunumeroon 020 789 3730.
 • Kun jäsenyytesi ehdot muuttuvat muuten, pidä oma yhdistyksesi ajan tasalla: jäsenmaksutapa muuttuu, työnantaja vaihtuu, nimike tai palvelussuhde muuttuu.
 • Ilmoita yhdistyksellesi myös, kun olet poissa palkallisesta työstä (äitiysloma, hoitovapaa, opiskelu, varusmies-, siviilipalvelu, ulkomailla, sairasloma, työttömyys, eläkkeellä, vuorottelu- tai virkavapaa) tai jos vaihdat yhdistystä.
 • Yhdistyksestä eroaminen tapahtuu kirjallisella ilmoituksella, joka jätetään yhdistyksen hallitukselle
 • Yhdistyksen jäsenasiainhoitaja Matti Saaranen
 • Muutoksista ilmoitetaan lomakkeilla, joita saa yhdistyksen toimihenkilöitä tai Jytyliiton sivujen kautta (yhteydenotto)

Jäsenmaksut:

 • Prosentuaalinen jäsenmaksu, johon sisältyy myös työttömyyskassan jäsenmaksu on 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.
 • Jäsen, joka jää määräaikaisesti vähintään kuukauden ajaksi ilman palkkaa opiskelun, asevelvollisuuden, työttömyyden, sairauden tai tapaturman aihauttaman työkyvyttömyyden, synnytyksen, adoption tai lapsensa hoidon takia tai jäänyt vaille ansiosidonnaista työttömyyskassan maksamaa etuutta, voi tältä ajalta suorittaa euromääräistä jäsenmaksua. Euromääräinen jäsenmaksu on  5 euroa kuukaudessa. Euromääräinen jäsenmaksuilmoitus on jätettävä kirjallisesti yhdistykselle.
 • Eläkeläisjäseniltä kannatusjäsenmaksu on 36 euroa / vuosi mistä lähetetään ilmoitus aina vuoden alussa.
 • Opiskelijajäsenmaksu on 3 € kuukaudessa. Opiskelijoiden jäsenmaksuvelvollisuus alkoi kesällä 2014.
 • Liitto toimittaa jäsenelle tiedon saatuaan viitepankkisiirrot jäsenmaksun suorittamista varten.